The Past For The Future PL

The Past For The Future PL

Przeszłość dla Przyszłości   PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI utwory audiowizualne – interpretacje KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ zebrane w wyniku spotkań studyjnych i warsztatów w ramach PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI współfinansowanego przez Unię...
The Past For The Future PL

The Past For The Future

The Past For The Future   Audiovisual works – interpretations of CHARTERS OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION put together as a result of study meetings and workshops as part of the EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME co-financed by the European Union...
The Past for the Future

The Past for the Future

The Past for the Future – Przeszłość dla Przyszłości   Projekt ma na celu: Realizację krótkich filmów o skutkach przejawów nietolerancji, mowy nienawiści (i innych celów określonych w dokumencie) w oparciu o Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Każdy z...