Przeszłość dla Przyszłości

 

PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI

utwory audiowizualne – interpretacje

KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

zebrane w wyniku spotkań studyjnych i warsztatów

w ramach PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI współfinansowanego przez Unię Europejską

Lider:
FUNDACJA SZTUK KRYTYCZNYCH (Polska)

Partnerzy:

ARCHI.MEDIA TRUST ONLUS (Włochy)

KULTINDEX Non-profit KFT. (Węgry)

2020-2021

O projekcie „THE PAST FOR THE FUTURE”

Produkcja filmów krótkometrażowych o skutkach przejawów nietolerancji, mowy nienawiści i innych celach określonych w dokumencie na podstawie Karty Praw Podstawowych UE.

Każdy uczestnik podczas kręcenia filmu i pracy nad scenariuszem wybierał temat przewodni, ilustrujący treść wybranego artykułu. Zapoznanie widzów z ideami zawartymi w Karcie oraz debata artystów, naukowców, dziennikarzy i intelektualistów, uczestników o tym, jak Karta Praw Podstawowych wpłynęła na spójność UE i jak ją odnajdujemy 20 lat po jej wprowadzeniu.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele trzech krajów: Polski, Włoch i Węgier. W związku z sytuacją pandemii COVID-19 większość działań, pracy, spotkań i debat odbywała się online. Efektem końcowym jest produkcja filmu pełnometrażowego (dostosowanego do pokazów publicznych) z otrzymanych, wyselekcjonowanych prac uczestników oraz 10 krótkich sekwencji tematycznych zamieszczonych na ogólnodostępnych kanałach społecznościowych w Internecie.

Projekt „The Past for the Future” został sfinansowany przez Unię
Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

 

Komponent 1: Pamięć europejska

W ramach tego projektu zrealizowano 7 wydarzeń:

 

Wydarzenie 1 – I okres realizacji projektu, spotkania studyjne

Udział: Projekt umożliwił spotkania 15 obywateli, z których 11 pochodziło z miast: Warszawa, Wrocław (Polska), 2 z miasta Rzym (Włochy), 2 z miasta Budapeszt (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce: w Warszawie (Polska) oraz on-line z partnerami prowadzone przez zespół z Warszawy (Polska, Włochy, Węgry)  w dniach od 20.01.2020  do  28.08.2020

Krótki opis: Spotkania poświęcono na  wypracowanie modelu realizacji projektu oraz metody rekrutacji i prowadzenia warsztatów przez ekspertów (osób zaangażowanych w ocenę pracy uczestników) i uczestników. Wprowadzenie w tematykę, zaproszenie do projektu profesjonalistów, nawiązanie współpracy z organizacjami samorządowymi i lokalnymi podmiotami, przygotowanie zaplecza technicznego.

 

Wydarzenie 2 – I warsztaty międzynarodowe

Udział: Projekt umożliwił spotkania 42 obywateli, z których 40 pochodziło z miast: Długosiogło, Warszawa (Polska), 1 z miasta Rzym (Włochy), z 1 miasta Budapeszt (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzeni miały miejsce w mieście Długosiodło (Polska) z połączeniem on-line z partnerami (Włochy, Węgry) w dniach od 24.09.2020  do  09.10.2020

Krótki opis: Spotkania – warsztaty poświęcono na zapoznanie grup z metodologią pracy i tematyką, ideą projektu, pokazanie wyboru tematów do prac uczestników, wprowadzenie uczestników w historię powstania i treści Karty Praw Podstawowych Unii Europejkiej. Poznanie uczestników z prowadzącymi.

 

Wydarzenie 3 – II okres realizacji projektu

Udział: Projekt umożliwił spotkania 13  obywateli, z których 9 pochodziło z miast: Warszawa, Grójec (Polska), 3 z miasta Perugia (Włochy), 1 z miasta Budapeszt (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce on-line  (Polska, Włochy, Węgry) prowadzone przez zespół z Perugii (Włochy) oraz zespół z Warszawy (Polska) w dniach od 11.11.2020 do  20.03.2021

Krótki opis: Spotkania poświęcono na rozmowy, dyskusje realizatorów projektu i osób zaangażowanych do oceny uczestników. Prace, które pojawią się w formie konsultacji w sieci na portalu dostępnym dla uczestników i oceniających.

 

Wydarzenie 4 – II warsztaty

Udział: Projekt umożliwił spotkania 113 obywateli, z których 38 pochodziło z miast: Perugia, Siena, Grosetto, Scansano, Asyż (Włochy), 42 z miasta Budapeszt (Węgry), 28 z miast: Warszawa, Wrocław, Oleśnica (Polska) 

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce on-line (Polska, Włochy, Węgry) prowadzone przez zespół z Perugii (Włochy), zespół z Budapesztu (Węgry) oraz zespół z Warszawy (Polska) w dniach od 10.03.2021  do  05.05.2021

Krótki opis: Spotkania poświęcono na zaproszenie profesjonalistów branży filmowej, trenerów i komentatorów (związani ze sprawami Unii Europejskiej). 4 dni warsztatów w formie Webinariów z uczestnikami. Ocena próbek materiałów, dyskusje nad przedstawionymi materiałami, możliwość utrwalenia kontaktów pomiędzy uczestnikami i profesjonalistami.

 

Wydarzenie 5 – III okres realizacji projektu

Udział: Projekt umożliwił spotkania 145 obywateli, z których 65 pochodziło z miast: Warszawa, Wrocław, Długosiodło, Oleśnica, Grójec (Polska), 42 z miasta Budapeszt (Węgry), 38 z miast: Perugia, Siena, Grosetto, Asyż, Scansano (Włochy)

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce on-line (Warszawa, Długosiodło, Grójec, Wrocław, Oleśnica – Polska; Perugia, Siena, Grosetto, Asyż, Scansano – Włochy; Budapeszt – Węgry), w dniach od 24.09.2020  do  16.06.2021

Krótki opis: Spotkania poświęcono wielomiesięcznej satałej konsultacji i konfrontacji realizacji filmowych, jak również dźwiękowych, tekstowych czy ilustracyjnych prac uczestników z profesjonalistami. Zasady współpracy były ustalane na spotkaniach studyjnych i warsztatach. Doprowadzenie do powstania kilkudziesięciu filmów, których tematem były interpratacje poszczególnych artrykułów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w formie artystycznego przekazu.

 

Wydarzenie 6 – Zakończenie projektu

Udział: Projekt umożliwił spotkania 93 obywateli, z których 81 pochodziło z miast: Warszawa, Wrocław, Oleśnica (Polska), 8 z miast: Perugia, Asyż, Scansano (Włochy), 4 z miasta Budapeszt (Węgry).

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce on-line (Polska, Włochy, Węgry) prowadzone przez zespół z Warszawy, jak również w miejscu publicznym w Galerii XX1 w Warszawie oraz siedzibie Teatru Sztuk w Oleśnicy (Polska) w dniach od 29.06.2021  do  09.07.2021

Krótki opis: Spotkania poświęcono na pokazy powstałych filmów szerszej publiczności, zapozanie się z reultatami projektu. Aktywizacje obywatelskie społeczeństwa z mniejszych ośrodków poprzez realizacje pokazów filmowych i zaproszenie do dyskusji.

 

Wydarzenie 7 – Ewaluacja

Udział: Projekt umożliwił spotkania 8 obywateli, z których 4 pochodziło z miasta Warszawa (Polska), 3 z miasta Perugia (Włochy), 1 z miasta Budapeszt (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce w Warszawie (Polska) oraz on-line z partnerami (Włochy, Węgry), w dniach od 10.07.2021  do  19.07.2021

Krótki opis: Spotkania poświęcono na opracowanie modelu ewluacji, zebranie danych do przygotowania ewaluacji, raportów: finansowego i merytorycznego. Napisanie sprawozdań.

O nas

Statut Fundacji
KRS 0000439213
NIP 5223000761
REGON

News letter