Przeszłość dla Przyszłości

 

PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI

utwory audiowizualne – interpretacje

KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

zebrane w wyniku spotkań studyjnych i warsztatów

w ramach projektu EUROPA DLA OBYWATELI współfinansowanego przez Unię Europejską

Lider:
FUNDACJA SZTUK KRYTYCZNYCH (Polska)

Wzmacniacz:

ARCHI.MEDIA TRUST ONLUS (Włochy)

KULTINDEX Non-profit KFT. (Węgry)

2020-2021

O projekcie „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”

Produkcja filmów krótkometrażowych o skutkach przejawów nietolerancji, mowy nienawiści i innych celach określonych w dokumencie na podstawie Karty Praw Podstawowych UE.

Każdy uczestnik podczas kręcenia filmu i pracy nad scenariuszem wybiera temat przewodni, ilustrujący treść wybranego artykułu. Zapoznanie widzów z ideami zawartymi w Karcie oraz debata artystów, naukowców, dziennikarzy i intelektualistów, uczestników o tym, jak Karta Praw Podstawowych wpłynęła na spójność UE i jak ją odnajdujemy 20 lat po jej wprowadzeniu.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele trzech krajów: Polski, Włoch i Węgier. W związku z sytuacją pandemii COVID-19 większość działań, pracy, spotkań i debat odbywała się online. Efektem końcowym jest produkcja filmu pełnometrażowego (dostosowanego do pokazów publicznych) z otrzymanych, wyselekcjonowanych prac uczestników oraz 10 krótkich sekwencji tematycznych zamieszczonych na ogólnodostępnych kanałach społecznościowych w Internecie.

O nas

Statut Fundacji
KRS 0000439213
NIP 5223000761
REGON

News letter