The Past for the Future – Przeszłość dla Przyszłości

 

Projekt ma na celu: Realizację krótkich filmów o skutkach przejawów nietolerancji, mowy nienawiści (i innych celów określonych w dokumencie) w oparciu o Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Każdy z uczestników wybiera temat, który ma zilustrować treści zawarte w poszczególnych artykułach. Godność, wolność, równość, solidarność i prawa obywatelskie. Drugim segmentem jest zapoznanie słuchaczy z ideami zawartymi w Karcie oraz debata artystów, naukowców, dziennikarzy, intelektualistów na temat tego, jak Karta Praw Europejskich wpłynęła na spójność Unii Europejskiej i jak ją odbieramy teraz po 20 latach od napisania .

Projekt zakłada przeprowadzenie spotkań w Polsce, na Węgrzech i Włoszech, warsztatów dla młodzieży i dorosłych oraz debat  z udziałem kilku pokoleń (na których chcemy pokazać różne punkty widzenia nowej rzeczywistości). Materialnym rezultatem warsztatów mają być prace uczestników w postaci: filmów, ale też dopuszcza się prace literackie i plastyczne (forma dowolna) czy dźwiękowe, które bazują na idei artystycznej interpretacji zaangażowania obywatelskiego i promocji Karty Praw Podstawowych UE w formie dostępnej dla szerokiego odbiorcy. Zainspirowanie uczestników – młodzież i grupy seniorów do twórczych i autorskich wypowiedzi na temat wspólnych europejskich wartości , które zostały opisane w dokumentach UE. Organizatorom zależy by uczestnicy pogłębili swoją wiedzę o procesach historycznych UE.

Polska, Węgry i również Włochy doświadczyły reżimów totalitarnych. Antysemityzm, ksenofobia to pozostałości po reżimach , które rządziły w krajach projektu-faszyzm, komunizm. To doświadczenie wzmocnione ze spotkaniem młodych ludzi żyjących już w nowych realiach stanowi główny punkt wspólnego spotkania i próbie interpretacji zjawisk aktualnych w konfrontacji z historią i międzypokoleniowym dialogu różnych narodów.

Rezultatem ma być próba odpowiedzi jak społeczeństwo z tak różnych krajów i doświadczeń historycznych widzi przemiany i rozwój Zjednoczonej Europy. Dla projektu niezwykle interesujące jest porównanie widzenia różnych społeczeństw w ocenie tworzenia się nowego ładu Europy XXI w.

 

ORGANIZACJE I KRAJE PARTNERSKIE:
Fundacja Sztuk Krytycznych (Polska – Warszawa) – Lider projektu
Compagnia dei Banchi Vecchi (Włochy – Rzym) – Partner projektu
Kultindex Nonprofit Kft. (Włochy – Budapeszt) – Partner projektu

O nas

Statut Fundacji
KRS 0000439213
NIP 5223000761
REGON

News letter