Performedia 2023 – Bergamo

 

W 2023 roku Fundacja Sztuk Krytycznych była reprezentowana na festiwalu Performedia 2023

w Bergamo, przez artystów: Ryszarda Ługowskiego, Marcina Krzyżanowskiego, Zuzannę Paluch, którzy zrealizowali performance „Dutti per Tre” do video Jarosława Paluch pt. „Toaleta”.

DUTTI PER TRE  – aktywność  trójki artystów wywodzących się z różnych dziedzin sztuki: muzyki, sztuk wizualnych, teatru, którzy na styku różnych dziedzin kreują własny język wypowiedzi. Pojęcia, jakimi można określić ich aktywność– aporia , koan– łączą starożytną myśl grecką z praktykami dalekowschodnimi. To określa również  osobiste zainteresowania artystów i stwarza podłoże do działań nawiązujących, w swojej estetyce, do ruchów  dada czy fluksusu.; noise i puree music jako element dźwiękowy uzupełniający działania.

DUTTI PER TRE – l’attività di tre artisti provenienti da diversi ambiti artistici: musica, arti visive, teatro, che creano un proprio linguaggio espressivo all’intersezione di vari ambiti. I concetti che possono essere utilizzati per descrivere la loro attività – aporia, koan – combinano il pensiero greco antico con le pratiche dell’Estremo Oriente. Ciò definisce anche gli interessi personali degli artisti e crea le basi per attività che si riferiscono, nella loro estetica, ai movimenti DADA O FLUXUS; noise e musica pura come elemento sonoro complementare alle attività.

Udział strony polskiej w festiwalu był współfinansowany ze środków Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Wpisy o podobnym temacie

Kenosis Music

Kenosis Music

Marcin Krzyżanowski – “Kenosis Music”   Marcin Krzyzanowski – “Kenosis Music” This is a very interesting album by veteran Polish cellist / composer Marcin Krzyzanowski, primarily known as a composer of cinematic and theatrical music, which presents a collection...

czytaj dalej

O nas

Statut Fundacji
KRS 0000439213
NIP 5223000761
REGON

News letter