Dalla Polonia

 

„Dalla Polonia” to pokazy polskiej sztuki audiowizualnej ,filmowej i performatywnej podczas festiwalu „Isola de Cinema” w Rzymie

Od 2011 fundatorzy FSK organizują i realizacją pokazy polskiej sztuki audiowizualnej ,filmowej i performatywnej „Dalla Polonia” podczas festiwalu „Isola de Cinema” w Rzymie – Włochy, ilość pokazów filmowych: fabuła 8; dokument 12; animacja pokaz zestawu 10 filmów selekcja animacji prof. J. Kuci; pokazy polskich prac eksperymentalnych video z kolekcji WRO Foundation, pokazy zapisów tv polskiego Jazzu, w tym nagrodzonego Grammy koncertu „Night in Calisia” Włodka Pawlika, pokazy zobaczyło około 3000 widzów.

Działania performatywne podczas festiwalu: Omaggio a Russollo – performance audiowizualny, muzyka Improwizion i na żywo Marcin Krzyżanowski – wiolonczela, Ewelina Ciszewska – pantomima, Robert Baliński – realizacja ścieżki video,

realizacja partytury graficznej B.Schaeffera „Free Form na 5 dowolnych wykonawców i projekcje video” w 85 lecie urodzin kompozytora, stała instalacja PONTE ROTTO polsko-kanadyjskiej artystki Any Rewakowicz.

Partnerzy przy realizacji Dalla Polonia to m.i. Assossatione di Amici

di Trestevere, Instytut Polski w Rzymie, Polska Organizacja Turystyczna w Rzymie, patroni medialni 2 program TVP, 1 program PR.

 

Poprzez cykl interdyscyplinarnych pokazów artystycznej i niekomercyjnej polskiej sztuki performatywnej i audiowizualnej chcemy zapoznać szeroką jak i akademicką oraz opiniotwórczą publiczność Rzymu z aktualnym stanem polskiej sztuki w kontekście niekomercyjnej sztuki europejskiej i światowej.

Tworzenie to szczerość intencji w zadowalaniu i zaspakajaniu otaczającego świata. To intencja komunikacji czyli łączności, kontaktu. Kontakt nawiązuje się poprzez uczestnictwo w czymś wspólnym, działaniu artystycznym. Dlatego priorytetem zadania jest stworzenie bezpośredniej przestrzeni kontaktu twórcy z odbiorcą.

 

Cele zadania:

– dotrzeć do włoskich i europejskich  kręgów opiniotwórczych i artystycznych zawodowo zajmujących się nową sztuką      nowego typu odbiorcy, poszukującego własnego modelu rozwoju osobowości, ciągle w pogoni za rozwojem intelektualnym i duchowym

– zapoznać szerokie kręgi odbiorców z najnowszą niekomercyjną Polską sztuką audiowizualna i performatywną, ukazać sztukę filmową w jej interdyscyplinarnym kontekście teraźniejszości jaki i z jej źródłami- tradycją

– przedstawić wybrane indywidualności artystycznej i  niekomercyjnej Polskiej sztuki XXI wieku poprzez ich twórczość

– stworzyć w przestrzeni publicznej strefę sztuki i instalacji artystycznych

Dla twórców biorących udział w zadaniu stworzenie platformy refleksji i ciągłej konfrontacji swego dzieła z odbiorcą i poszukiwanie nowych jakości przekazu.

Postrzeganie czegoś jako dzieła sztuki, pociąga za sobą fakt, że będziemy to dyskutować. W nieskończonych formułach walki o znalezienie uprawomocnionego argumentu końca, który jednak nie nadchodzi. Musimy być przygotowani na permanentny konflikt wartości. Na stałą gotowość do rozmowy a nie zwalczania, rozumienia a nie unicestwiania. Rozwijać własną tradycje przez swobodne czerpanie z różnych źródeł. Źródeł których odkrywamy (twórca i odbiorca) entuzjazm czynienie „innych” rozumianymi, czynienia samych siebie zrozumiałych i tym samym ułatwiając wymiany pomiędzy rzeczywistościami

Oprawa medialna przebiegła dwoma kanałami:

I.Kanał festiwalu „ISOLA DEL CINEMA” obecność w mediach włoskich m.i.: My movies, 25 mm, Empire, Radio Subario, Radio Cinema, Diretta news, Cinema 4 stelle, Casting e provini, Film e DVD, katalog i druki reklamowe całego festiwalu, konferencje prasowe główna przed całym festiwalem i druga tylko poświęcona „DALLA POLONIA”

II.Kanał INSTYTUTU POLSKIEGO w Rzymie, dotarcie do rzymian zainteresowanych współczesną polską kulturą, również ulotki reklamowe i informacja na oficjalnych drukach i stronie Instytutu

Również w ramach odbywającego się festiwalu „ISOLA DEL CINEMA” prowadzona była  akcja promocyjna na miejscu na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, dodatkowo informacje o „Dalla Polonia” zamieszczane były: w tygodniku polskim wydawanym we Włoszech „Nasz Świat” oraz

Wpisy o podobnym temacie

Taśmy i dźwięki

Taśmy i dźwięki

Taśmy i dźwięki   Relacje z koncertów  zaangażowani WspółorganizatorzyInstytut Polski w Moskwie Wpisy o podobnym temacieO nas Statut Fundacji KRS 0000439213 NIP 5223000761 REGONDla widzów ArtyściWystawyWydarzeniaNasze mediaNews letter

czytaj dalej
Brzeziny

Brzeziny

Brzeziny 27-28.10.2018  Relacje z koncertów i happeningu Happening - rodzinny historyczny piknik z udziałem:-Koło Gospodyń Wiejskich Zaledie/Stare Koluszki-Dziecięca Akademia Muzealna Gwiazda wieczoru:Maleo Reggae Rockers i Kasia Malejonek w repertuarze „Panien...

czytaj dalej

O nas

Statut Fundacji
KRS 0000439213
NIP 5223000761
REGON

News letter