Giżycka fala

 

Giżycka Fala to kontynuacja spotkań giżyckich seniorów z Moniką Wierzbicką, podczas których aktywnie współuczestniczyli i uczestniczyć będą w zachowaniu dziedzictwa
kulturowego jakim są dawne pieśni mazurskie. Spotkania odbyły się w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, które jest partnerem przedsięwzięcia. W związku z tym, iż dawna nazwa grupy: Mazurska Fala okazała się nazwą już istniejącą, członkinie i członkowie grupy zgodzili się na korektę i od 25 listopada 2022 funkcjonują już jako grupa śpiewacza Giżycka Fala.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby grupy docelowej, czyli seniorów, którzy po pierwszych spotkaniach sygnalizowali potrzebę takiej aktywności jak również dzielili się
prozdrowotnymi osiągnięciami związanymi z zajęciami i ćwiczeniami oddechowymi i relaksacyjnymi, które są niezbędne do praktyki zdrowego i dobrego śpiewania.
W ramach projektu Giżycka Fala – kontynuacja spotkań śpiewaczych, prowadząca robiła kwerendę w celu poszerzenia materiału, który został włączony do repertuaru Giżyckiej
Fali oraz współpracowała z wieloma instytucjami i naukowcami aby materiały i mowa mazurska zostały odtworzone w sposób najbliższy oryginałowi. Ponad to, rozwijając twórczy potencjał, w ramach grupy zostały dopisane własne zwrotki do już istniejących piosenek ludowych. W trakcie spotkań grupa śpiewacza zbudowała i wyćwiczyła swój repertuar złożony z mazurskich i transgranicznych pieśni po to aby wprawnie i umiejętnie śpiewać jako Giżycka Fala podczas różnych imprez społeczno – kulturalnych.

Prowadząca wraz z zespołem Giżycka Fala pragną przede wszystkim przybliżyć słuchaczom pieśni mazurskie i poprzez własne aktywne współuczestnictwo w spuściźnie kulturowej przekazywać i upowszechniać wiedzę z zakresu kultury, historii i literatury Mazur. Śpiewając, przekazywać to co zachowało się już tylko na taśmach i w archiwach. Nie bez znaczenia jest też dobrostan-ny wpływ zajęć wokalno – oddechowych na kondycję uczestniczek i uczestników warsztatu. Bycie częścią grupy i przedsięwzięcia Giżycka Fala– kontynuacja spotkań śpiewaczych wzmacnia więzi międzyludzkie jak również daje poczucie uczestnictwa w czymś istotnym dla zachowania dziedzictwa kulturowego. A bycie potrzebnym wpływa na dobre samopoczucie każdego z nas. Nie bez znaczenia dla projektu jest fakt, że spotkania rozpoczęte ponad rok temu cieszą się zainteresowaniem wielu seniorów z różnych giżyckich środowisk. Grupa z początkowych nastu osób rozrosła się do ponad dwudziestu uczestniczek i uczestników.
Niech raz jeszcze podkreślone zostanie, iż w ramach projektu grupa giżycczanek i giżycczan upowszechniać będzie działalność z zakresu kultury Mazur, przez co chronić będzie dziedzictwo kulturowe i ocali je od zapomnienia.
Miejsce realizacji zadania
Klub Seniora mieszczący się przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.
Spotkania warsztatowe były realizowane od stycznia do końca maja 2023. Planowana jest kontynuacja pracy z Giżycką Falą zarówno w formie warsztatów, jak również koncertów.

Zadanie współfinansowane przez Urząd Miejski w Giżycku

Wpisy o podobnym temacie

Piknik historyczny – Willa Jasny Dom

Piknik historyczny – Willa Jasny Dom

Piknik historyczny - Willa Jasny Dom   09.03.2024 nasza Fundacja zorganizowała w Willi Jasny Dom spotkanie z rodzinami żołnierzy z powstańczego Batalionu "Pięść". O swoich przodkach opowieści snuli: Adam Bielański wnuk Ryszarda Bielańskiego ps."Rom", Łukasz...

czytaj dalej
Orient Occident 2023

Orient Occident 2023

Orient Occident 2023  TBILISI – 14 NOVEMBER 2023TBILISI JAZZ-UNION-CLUBNOISEAGES and intuitive musicMICHAL GORCZYNSKI –BASS CLARINETMAR KRZ ELECTRIC – EL. CELLOPAUL PROCHNOWSKI – ELECTRIC GUITAR, VOICE AND COMPUTERZUZANNA PALUCH - VOICESpecial guestRESO KIKNADZE...

czytaj dalej

O nas

Statut Fundacji
KRS 0000439213
NIP 5223000761
REGON

News letter