ZARZĄD FUNDACJI:
ZUZANNA PALUCH – Prezes Zarządu
KRZYSZTOF KOBYLIŃSKI – Członek Zarządu
RADA FUNDACJI:
TOMASZ POSADZKI – Przewodniczący Rady
PAWEŁ SALA – Wiceprzewodniczący Rady
EWA WANAT – Członkini Rady
FUNDATORZY:
ZUZANNA PALUCH – TOMASZ POSADZKI – PAWEŁ SALA