Od 18 do 21 Października będziemy mogli słuchać i podziwiać koncerty wspaniałych muzyków w Filharmonii Lwowskiej przy ulicy Czajkowskiego 7.

Program koncertów:

Koncert 2018-18

Paweł Siek

Melomani – suita symfoniczna

Marcin i Bartłomiej Olesiowie

Spirit of Nadire

Marcin Krzyzanowski

TO APPROACHE TO INVISIBLE!

Orkiestra Virtuosi di Lvov

Dyrygent:

Stanisław Welanyk

Soliści:

Marcin Oleś  – kontrabas

Bartek Oleś – perkusja

Po koncercie spotkanie z artystami oraz Prezesem Stowarzyszenia Jazzowego Melomani Ireneuszem Kowalewski – wprowadzenie do historii legendarnego zespołu „Hot Club Melomani”

 

 

Koncert 2018-20

Hommage a Bieżan

Wykonawcy:

Marcin Oleś – kontrabas

Bartek Oleś – perkusja

Tadeusz Sudnik – media elektroniczne

Zdzisław Piernik – tuba

Marcin Krzyżanowski – wiolonczela elektryczna

Sponsorzy i Finansowanie

Projekt został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego  Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”
Проект фінансується Міністерством культури та національної спадщини в рамках Програми „NIEPODLEGŁA” протягом 2017-2021 років в рамках програми грантів Інституту Адама Міцкевича „Культурні мости”
The project was financed by the Ministry of Culture and National Heritage under the NIEPODLEGŁA Program for years 2017-2021 as part of the grant program of the Adam Mickiewicz Institute „Cultural bridges”