MARCIN KRZYŻANOWSKI „TO APPROACH TO INVISIBLE”
wykonanie:
Lwowska Sinfonietta pod dyrekcją Stanisława Welanyka

Fundacja Sztuk Krytycznych na festiwalu
KONTRASTY Lwów październik 2018

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

Проект профінансовано Міністерством культури і національної спадщини Польщі в
рамках Багаторічної програми NIEPODLEGŁA на 2017-2012 рр., в рамках дотаційної
програми Інституту Адама Міцкевича „Культурні помости”.

PAWEŁ SIEK „MELOMANI – SUITA”
wykonanie:
Lwowska Sinfonietta pod dyrekcją Stanisława Welanyka
soliści:
Bartłomiej Oles – perkusja
Marcin Oles – kontrabas
BARTEK I MARCIN OLESIOWIE „SPIRIT OF NADIR”
soliści:
Bartłomiej Oleś – perkusja
Marcin Oleś – kontrabas

Fundacja Sztuk Krytycznych na festiwalu
KONTRASTY Lwów październik 2018

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

Проект профінансовано Міністерством культури і національної спадщини Польщі в
рамках Багаторічної програми NIEPODLEGŁA на 2017-2012 рр., в рамках дотаційної
програми Інституту Адама Міцкевича „Культурні помости”.