Dziękujemy Brzezinom za wspaniały dzień pełen zabaw, edukacji od koła gospodyń wiejskich i wspaniałego koncertu Maleo Reggae Rockers. Film idealnie podsumowuje dzisiejszą zabawę.
Dzięki także Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Muzeum Regionalne w Brzezinach